Nieuwe MTB-route De Lutte-Losser

De sport mountainbiken geniet steeds meer belangstelling. Om ervoor te zorgen dat mountainbikers en andere recreanten (wandelaars, fietsers) elkaar niet in de weg zitten, heeft Regio Twente het initiatief genomen om een netwerk van mountainbikeroutes te maken. In bijna alle gemeente in Twente wordt, samen met de lokale verenigingen gewerkt aan het realiseren van een traject. Ook in de gemeente Losser zijn de voorbereidingen in volle gang. Leden van de wielerverenigingen in Losser en De Lutte steken veel tijd en energie in het tot stand komen van een route, die samen met het traject in Oldenzaal een prachtige ronde vormt. Natuurmonumenten is blij met de ontwikkeling: de ervaring leert dat mountainbikers niet of nauwelijks afwijken van de routes. Op die manier wordt de verstoring van flora en fauna in het gebied beperkt en verboden paden worden vermeden. Het is de bedoeling dat de aanleg van de route in De Lutte en Losser in september begint.

Informatieavond
Om belangstellenden te informeren wordt op woensdag 12 september van 19.30 uur tot 20.30 uur een inloopavond georganiseerd bij Erve Middelkamp (Natuurmonumenten), Bentheimerstraat 15a, 7587 ND De Lutte. Om 19.45 uur wordt centraal een korte toelichting gegeven. Daarna bent u vrij om de informatiepanelen te bekijken. De leden van de projectgroep en Regio Twente zijn aanwezig om vragen te beantwoorden. Aanmelden kan via m.hamers@losser.nl.