Gedragsregels en veiligheid

Verwacht wordt dat ieder lid van de Wielerclub De Lutte zich houdt aan hieronder vermelde gedrags- en veiligheidsregels. Als we ons aan deze regels houden blijft het fietsen voor iedereen binnen de groep veilig en leuk. Dit komt tevens het imago van onze club en het toerfietsen in zijn algemeenheid ten goede.

Toerfietsen en mountainbiken, doe het veilig en gedraag je !!

Helmplicht voor alle leden

Om maar met het belangrijkste te beginnen:
Het is verplicht om tijdens NTFU-tochten, niet NTFU-tochten, clubritten en trainingsritten een helm te dragen. Zonder helm is deelname niet toegestaan.

 

Toerfietser en veiligheid

Veiligheid tijdens het fietsen is een kwestie van je gezonde verstand gebruiken. Als je in clubverband fietst ben je in de eerste plaats toerfietser of recreatief mountainbiker. Als toerfietser heb je een verantwoordelijkheid naar je medefietsers en medeverkeersdeelnemers. De weg is niet voor ons alleen en ook niet afgesloten en zelfs verkeerslichten springen niet altijd voor ons op groen op het moment dat wij dat graag willen. Heb niet de illusie dat je er iets mee wint als je door een rood stoplicht rijdt, of vlak voor een aanstormende trein of auto nog even oversteekt. De kans dat jij het op tijd haalt is misschien nog redelijk groot. Maar de fietser achter jou zal ook willen oversteken en de kans dat hij het ook haalt wordt een stuk kleiner. Mogelijk heeft degene achter jou helemaal niet in de gaten waar jij mee bezig bent en volgt jou blind. Denk aan dit risico! Bovendien moet je aan de overkant alsnog op de anderen wachten.

Je bent dus niet alleen verantwoordelijk voor je eigen veiligheid, maar vooral ook voor de veiligheid van een ander. Ook wil je niet op je geweten hebben wat de automobilist die jou aanrijdt allemaal moet doormaken, terwijl hij/zij daar niets aan kon doen !

Een ander aspect van veiligheid heeft betrekking op het fietsen in een groep. Fietsen in een groep brengt extra risico’s met zich mee. Het gevaar schuilt in wisselende tempo’s, slingerende bewegingen, plotselinge richtingveranderingen of onverwachte obstakels op de route. Wees alert! Waarschuw de fietsers achter je tijdig als je moet stoppen of af wilt slaan. Steek je hand op/uit of roep duidelijk wat je gaat doen.

Denk aan het milieu en de omgeving, dus voor toerfietser en mountainbiker geldt: gooi geen papier of ander afval op straat, berm of in het bos, maar gooi het tijdens een pauze in een afvalbak of neem het mee naar huis !!

 

Mountainbike gedragsregels

Op de bospaden ligt het wat anders natuurlijk. Hier gaat het in de eerste plaats om respect voor de natuur, het wild en mede-recreanten (met eventueel hun huisdieren). Maar ook in de natuur gelden regels. Houdt de bordjes goed in de gatenGa niet op plaatsen fietsen waar dat niet is toegestaan, zoals een rustgebied voor het wild of over wildsporen. Blijf altijd op de paden!
Zorg dat we als club een goede naam opbouwen en vasthouden. Dit is zeer in ons voordeel bij gesprekken met natuurbeheerders en beleidsmakers. Houd je je niet aan de regels, dan zal je op de lange termijn hier zeker de consequenties van ondervinden en het fietsplezier van andere mountainbikers bederven. De kans is dan groot dat gebieden worden afgesloten en het mountainbiken beperkt wordt tot een paar vaste routes. Dat willen we als club niet laten gebeuren.

Daarom hierbij  het verzoek om anderen erop aan te spreken als je ziet dat ze bij veiligheid en/of gedrag de fout ingaan. Bewust of onbewust.

We houden rekening met elkaar:

 • Er wordt als groep gereden. Samen uit, samen thuis
 • De tochten zijn geen wedstrijden
 • Nieuwe deelnemers aan de groep worden opgevangen en begeleid
 • Bij pech wordt er gewacht en geholpen bij de reparatie
 • Rijd nooit blindelings achter iedereen aan
 • Bij een klim wachten we bovenaan tot de laatste boven is
 • Niet tussen de wielen rijden van je voorgangers
 • Waarschuw elkaar voor gevaar en obstakels

Basis gedragsregels voor mountainbikers en toerfietsers

Basis gedragsregels MTB (NTFU)

 • Fiets alleen daar waar het is toegestaan.
 • Respecteer de natuur: plant én dier.
 • Fiets in kleine groepjes.
 • Waarschuw andere recreanten tijdig en vriendelijk.
 • Benader andere recreanten en drukke locaties stapvoets.
 • Voorkom onnodig remmen: spaar de ondergrond.
 • Maak geen onnodig lawaai.
 • Laat geen afval achter, heb respect voor de natuur

 Basis gedragsregels (toer)fietsers (NTFU)

 • Houd je aan de verkeersregels
 • Houd zichtbaar rekening met anderen in het verkeer
 • Gebruik een fietsbel
 • Geef tijdig aan welke richting je gaat volgen
 • Blijf beleefd tegen andere weggebruikers
 • Rijd altijd op het aangegeven fietspad
 • Passeer een fietser of wandelaar op gepaste snelheid
 • Volg aanwijzingen op van politie en/of verkeersregelaars
 • Gooi afval in een afvalbak, niet op straat of in de berm