Basis afspraken voor rijden in een groep

 1. Er wordt als een groep gereden. Dus samen uit, samen thuis.
 2. Er wordt rekening gehouden met nieuwe deelnemers in de groep.
 3. De voorste fietsers waarschuwen de andere weggebruikers tijdelijk en vriendelijk.
 4. Als iemand het tempo niet aan kan laat de wegpkapitein de betreffende persoon op de tweede rij fietsen en/of wordt het tempo aangepast.
 5. Bij een klim wachten we bovenaan tot de laatste boven is (niet meteen vertrekken gun ook de laatste dat hij of zij op adem komt).
 6. Er wordt altijd met de handen op of bij de remmen gereden.
 7. Je voert niet rijdend, achterom kijkend een gesprek.
 8. Nooit abrupt van riching veranderen of remmen, maar langzaam uitrijden.
 9. Als met in de berm rijdt niet de weg/het fietspad weer oprijden maar remmen en stoppen en voorzichtig de weg weer op.
 10. Niet mobiel bellen (of andere apparatuur bedienen) tijdens het fietsen.
 11. Wees alert en geconcentreerd.
 12. Elke fietser wordt geacht persoonlijke gegevens (identificatie) bij zich te dragen.
 13. Drink en eet op tijd, maar wel op een rustig moment.
 14. Bij pech (bijvoorbeeld lek) rijdt iedereen naar een veilige plek. Ga, indien mogelijk, van de weg of het fietspad af. Er wordt gewacht en geholpen bij de reparatie.
 15. De toertochten zijn geen wedstrijden, je houdt je aan de verkeersregels.
 16. Ga uit van groepen van maximaal 14 personen.
 17. Bij twijfel over de richting rustig rechtdoor fietsen (indien mogelijk).
 18. Iedereen wordt geacht te fietsen op een goed onderhouden fiets.